За нас

Преходът към зелени технологии и устойчиви практики е от съществено значение за бъдещето на Югоизточен регион. ЕЦИХ Загоре ще подпомага и насърчава проекти и инициативи, които намаляват негативния екологичен отпечатък и подпомагат декарбонизацията.

Иновациите са ключът и неизменна част от съвременното икономическо развитие и постигане на конкурентоспособност. ЕЦИХ “Загоре” ще подкрепя предприемачите, научните изследователи и стартиращите компании в региона, предоставяйки им необходимите ресурси и платформи за развитие на нови идеи, технологии и продукти.

В ЕЦИХ “Загоре”, съзнаваме, че сътрудничеството с други региони и страни е от съществено значение за успешното постигане на нашите цели. Винаги сме отворени за партньорства и обмен на знания с цел укрепване на регионалната и международна иновационна мрежа.

В ЕЦИХ “Загоре”, идентифицирахме два водещи приоритета за региона – мехатроника и чисти технологии (MCT) и наукa за живота и здравето (LHS). Нашата мисия включва насърчаването на иновации и развитие в тези области, като по този начин подпомагаме разнообразието и специализацията на икономиката в региона.

Славин Янакиев

Председател на УС

проф. дхн. Дария Владикова

Член на УС

Марин Маринов

Член на УС

Георги Симеонов

Член на УС

д-р Румяна Грозева

Управляващ партньор

д-р Румяна Грозева

Д-р Румяна Грозева е доктор по икономика от Института за икономически изследвания на БАН и има дългогодишен експертен опит в сферата на регионалното икономическо развитие.

През последните 15 години е изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора.

Била е част от управителния съвет на Индустриална зона „Загоре“ и в момента продължава да бъде сериозно обвързана с привличането на устойчиви инвестиции в региона.

От април 2021 г. е координиращ мениджър на ЕЦИХ „Загоре“. Румяна е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски” и Тракийския университет.

Познат и търсен експерт и лектор е по международни проекти и събития.

Васил Демирев

Проектен координатор