SynGReDiT

Проектът SynGReDiT – Синергия за зелена регионална цифрова трансформация на Югоизточен регион на България е инициатива на ЕЦИХ Загоре и обхваща Югоизточен регион (SER), NUTS II на България, състои се от 4 области NUTS III – Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. ЕЦИХ Загоре събира под един покрив и координира услугите между всички участници: потребители на услуги по дигитална трансформация, партньори, подизпълнители; управление и контролиране на свързаните потоци от стойност; фокусиране върху основната услуга и групиране на всички дейности за ориентирано към потребителите развитие; предоставяне на основните ценности на екосистемата и др. Всички те следват цялостния фокус и ефективност. От своя страна ЕЦИХ Загоре предоставя ресурси под формата на помещения, сградна технология, хардуерна/софтуерна инфраструктура и услуги чрез солидната си база членове и доставчици на услуги. Потребителите на услугите на ЕЦИХ Загоре ще могат да инициират и допълнителни услуги, спрямо своите актуални нужди от цифровизация и дигитална трансформация на бизнеса.

Основното предизвикателство, което SynGReDiT има за цел да адресира, е цялостната промяна в дългосрочно установените индустриални традиции и бизнес взаимозависимости на икономиката на Югоизточен регион към декарбонизация и двойна – зелена и цифрова трансформация. Сред целите са заложени водещите сектори – производство на електроенергия, различни индустриални производства, селско стопанство, транспорт и здравеопазване. Основна цел на проекта е и развитието на сектори с по-малък дял, както и привличане на нови сегменти на базата на индустриална симбиоза.

С проекта SynGReDiT поставяме следните цели през следващите три години:

  1. Да насърчи индустриалните и регионалните политики за МСП за подкрепа на бизнеса и публичния сектор в двойната зелена и цифрова трансформация за забавяне на климатичните промени и възстановяване на околната среда чрез набор от 9 регионални инициативи за повишаване на осведомеността – Ideation Labs.
  2. Разгръщане на 3-те ключови области на цифровите технологии: HPC, DAS и киберсигурност и тяхното най-добро използване за двойна зелена и цифрова трансформация в критични сектори за регионалната икономика като производство и разпределение на енергия, производство, селско стопанство, транспорт и здравеопазване.
  3. Да се ​​подобри достъпът до иновационни екосистеми на регионалните МСП, малки предприятия със средна капитализация, предприемачи, стартиращи фирми и публичен сектор и подкрепата за намиране на инвестиции чрез набор от 9 мрежови събития – Ideation Labs и редица консултации с цел ускоряване на възстановяването и да стимулира двойната зелена и цифрова трансформация на икономиката.
  4. Да се ​​подобри достъпът до всички ключови области на HPC, DAS, AI и киберсигурността чрез сътрудничество с мрежата на ЕС EDIH през следващите 3 години чрез подписване на Меморандум за разбирателство (MoU) с най-малко 20 EDIHs, споделяне на услуги и обмен на 7% на клиентите.

Дигитални умения и обучение за напреднали

Необходими за създаване, управление, тестване и анализиране на ИКТ, свързани с развитието на технологиите, включително кодиране, разработка на софтуер и приложения, управление на мрежата, машинно обучение, анализ на големи данни, интернет на нещата (IoT), киберсигурност и технология за блокова верига

Очакваните резултати от реализираните дейности по проект SynGreDiT са: 94 предоставени услуги за бизнеса на стойност 2 125 000 EUR; 86 предоставени услуги за публичния сектор на стойност 1 825 000 EUR