ЕЦИХ „Загоре“ проучва състоянието на цифровизация на МСП

Екипът на Европейския цифров хъб „Загоре“ провежда анкета, с която проучва каква е цифровата зрялост на малките и средни предприятия в Югоизточна България.

Хъбът е един от четирите одобрени за България по програма Хоризонт/Цифрова Европа на Европейската комисия. Основната му цел е да бъде двигателят на цифровата трансформация и декарбонизацията в региона, постигайки равенство и конкурентоспособност в европейския контекст.

ЕЦИХ „Загоре“, неговите партньори и трансевропейската мрежа от над 150 цифрови хъба ще предоставят различни типове услуги със следните аспекти: дигитализация на предприятията, подкрепа за декарбонизация, фокус върху иновациите, регионално сътрудничество и подкрепа на водещи приоритети.

Допитването цели да разбере какво е текущото състояние на цифровизация на бизнесите и организациите в Югоизточен регион. Това ще даде точна информация на екипа на хъба и ще му помогне да се ориентира какви безвъзмездни услуги и в кои сфери би било полезно да предоставя.

Ако сте собственик на малко или средно предприятие ще се радваме да отделите 5 минути и да попълните анкетата на следния линк – https://lnkd.in/d7b2zART