Както се посочва в документа „Цифрова Европа – Работна програма на EDIH 2021-2023/10.11.21“, цифровите технологии променят дълбоко нашето ежедневие, начина ни на работа и насърчаване на бизнеса, начина ни да разбираме и използваме нашите природни ресурси и околна среда и начинът, по който взаимодействаме, общуваме и се образоваме.

Ето защо Комисията фон дер Лайен представи амбициозна стратегия за оформяне на цифровото бъдеще на Европа на 19 февруари 2020 г. Цифровата стратегия на ЕС има за цел тази трансформация да работи за хората и бизнеса, като същевременно спомага за постигането на целта си за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. DEP има за цел да преодолее пропастта между изследванията на цифровите технологии и внедряването на пазара, като подкрепя двойните цели на ЕС за зелен преход и цифрова трансформация, като същевременно укрепва устойчивостта и цифровия суверенитет на Съюза. Климатичната политика на ЕК е една от взетите предвид при проектирането, подготовката, изпълнението и оценката на всяка програма. Европейски център за цифрови иновации Zagore – Синергия за зелена регионална цифрова трансформация на Югоизток регион на България EDIH Загоре ще бъде увеличен като капацитет чрез проект SynGReDiT, географски обхваща Югоизточен регион (SER), NUTS II на България, състои се от 4 области NUTS III – Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Административните центрове Бургас и Стара Загора са сред 6-те най-големи града в България. EDIH Zagore: събира под „един покрив“ и координира услугите между всички участници: потребители/клиенти, партньори, подизпълнители; управление и контролиране на свързаните потоци от стойност; фокусиране върху основната услуга и групиране на всички дейности за ориентирано към потребителите развитие; предоставяне на основните ценности на екосистемата – произтичат от цялостния фокус и ефективност и са измерими и полезни за всички участници; гарантира предоставянето на всички ресурси като помещения, сградна технология, хардуерна/софтуерна инфраструктура и услуги чрез солидна база от своите членове и доставчици на услуги. Потребителите на услугите на EDIH, предоставящи техните специфични изисквания, всъщност ще участват в разработването на основни услуги чрез тяхното търсене и обратна връзка.