Мехатроника, чисти технологии и зелен преход

– IoT системи;
– автономни енергийни системи;
– машиностроене и сглобяване на части, компоненти и системи с фокус върху чист транспорт и енергия;
– роботика и автоматизация на процеси, включително 3D моделиране на роботизирани автоматизирани системи;
– безотпадни технологии и методи за включване на отпадъчни продукти и материали от производството в други проекти;
– технологии с акцент върху транспорта и енергията (съхранение, спестяване и ефективно разпределение на енергия), екомобилност, модели и технологии, базирани на водород


НАУКА ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО

-3D моделиране и принтиране във ветеринарната медицина;
– производство на био храни и напитки (вкл. бебешки и детски храни, “космически” храни);

– производство на ново поколение инструменти и оборудване за медицинска и дентална диагностика и терапия и участие в наднационални производствени вериги;
– биотехнологии за директно приложение за здравословен начин на живот;
-методи за чисто производство, съхранение, преработка на специфични български продукти напр. кисело мляко, мед и пчелни продукти, хляб, вино, месни продукти, етерични масла, бира, билкови продукти и козметика;
– интелигентни селскостопански технологии;
– тестване и сертифициране на продукти и услуги;
– развитие на нанотехнологиите в медицината;