Funding Box

Както се посочва в документа „Цифрова Европа – Работна програма на EDIH 2021-2023/10.11.21“, цифровите технологии променят дълбоко нашето ежедневие, начина ни на работа и насърчаване на бизнеса, начина ни да разбираме и използваме нашите природни ресурси и околна среда и начинът, по който взаимодействаме, общуваме и се образоваме.

Ето защо Комисията фон дер Лайен представи амбициозна стратегия за оформяне на цифровото бъдеще на Европа на 19 февруари 2020 г. Цифровата стратегия на ЕС има за цел тази трансформация да работи за хората и бизнеса, като същевременно спомага за постигането на целта си за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. DEP има за цел да преодолее пропастта между изследванията на цифровите технологии и внедряването на пазара, като подкрепя двойните цели на ЕС за зелен преход и цифрова трансформация, като същевременно укрепва устойчивостта и цифровия суверенитет на Съюза. Климатичната политика на ЕК е една от взетите предвид при проектирането, подготовката, изпълнението и оценката на всяка програма.

Европейски център за цифрови иновации Zagore – Синергия за зелена регионална цифрова трансформация на Югоизток регион на България EDIH Загоре ще бъде увеличен като капацитет чрез проект SynGReDiT, географски обхваща Югоизточен регион (SER), NUTS II на България, състои се от 4 области NUTS III – Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Административните центрове Бургас и Стара Загора са сред 6-те най-големи града в България. EDIH Zagore: събира под „един покрив“ и координира услугите между всички участници: потребители/клиенти, партньори, подизпълнители; управление и контролиране на свързаните потоци от стойност; фокусиране върху основната услуга и групиране на всички дейности за ориентирано към потребителите развитие; предоставяне на основните ценности на екосистемата – произтичат от цялостния фокус и ефективност и са измерими и полезни за всички участници; гарантира предоставянето на всички ресурси като помещения, сградна технология, хардуерна/софтуерна инфраструктура и услуги чрез солидна база от своите членове и доставчици на услуги. Потребителите на услугите на EDIH, предоставящи техните специфични изисквания, всъщност ще участват в разработването на основни услуги чрез тяхното търсене и обратна връзка.

Основното предизвикателство, което SynGReDiT има за цел да адресира, е предизвикателството на цялостната промяна в дългосрочно установените индустриални традиции и бизнес взаимозависимости на икономиката на Югоизточен регион към обезвъглеродяване и двойна зелена и цифрова трансформация на неговите водещи сектори, части от водещите приоритети на SSS – производство на енергия, производство, селско стопанство, транспорт и здравеопазване, както и развитие на вече съществуващи и привличане на нови на базата на индустриална симбиоза.

EDIH ще: обедини под „един покрив“ и координира услугите между всички участници: потребители/клиенти, партньори, подизпълнители; управление и контролиране на свързаните потоци от стойност; фокусиране върху основната услуга и групиране на всички дейности за ориентирано към потребителите развитие; предоставяне на основните ценности на екосистемата – произтичат от цялостния фокус и ефективност и са измерими и полезни за всички участници; гарантира предоставянето на всички ресурси като помещения, сградна технология, хардуерна/софтуерна инфраструктура и услуги чрез солидна база от своите членове и доставчици на услуги. Потребителите на услугите на EDIH, предоставящи техните специфични изисквания, всъщност ще участват в разработването на основни услуги чрез тяхното търсене и обратна връзка.

  1. Да насърчи индустриалните и регионалните политики за МСП за подкрепа на бизнеса и публичния сектор в двойната зелена и цифрова трансформация за забавяне на климатичните промени и възстановяване на околната среда чрез набор от 9 регионални инициативи за повишаване на осведомеността Ideation Labs през следващите 3 години
  2. Разгръщане на 3-те ключови области на цифровите технологии: HPC, DAS и киберсигурност и тяхното най-добро използване за двойна зелена и цифрова трансформация в критични сектори за регионалната икономика като производство и разпределение на енергия, производство, селско стопанство, транспорт и здравеопазване- грижи през следващите 3 години
  3. Да се ​​подобри достъпът до иновационни екосистеми на регионалните МСП, малки предприятия със средна капитализация, предприемачи, стартиращи фирми и публичен сектор и подкрепата за намиране на инвестиции чрез набор от 9 мрежови събития Ideation Labs и редица консултации с цел ускоряване на възстановяването и да стимулира двойната зелена и цифрова трансформация на икономиката през следващите 3 години
  4. Да се ​​подобри достъпът до всички ключови области на HPC, DAS, AI и киберсигурността чрез сътрудничество с мрежата на ЕС EDIH през следващите 3 години чрез подписване на Меморандум за разбирателство (MoU) с най-малко 20 EDIH, споделяне на услуги и обмен на 7% на клиентите.

Дигитални умения и обучение за напреднали

Необходими за създаване, управление, тестване и анализиране на ИКТ, свързани с развитието на технологиите, включително кодиране, разработка на софтуер и приложения, управление на мрежата, машинно обучение, анализ на големи данни, интернет на нещата (IoT), киберсигурност и технология за блокова верига