АРИР СТАРА ЗАГОРА↗.
Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора) е публична организация, която има 25 години опит в реализирането на проекти и инициативи в различни аспекти на устойчивото регионално развитие.

Tракийски Университет ↗

(ТрУ) е уникален в България със своя мултидисциплинарен профил, обединяващ под един покрив бази от Медицина, Ветеринарна медицина, Земеделие, Техника, Технологии и Икономика.

Институт по ИКТ 

Българска академия на науките (ИИКТ), чиято мисия е да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, ИКТ и разработването на иновативни интердисциплинарни приложения на тези технологии.

Телелинк ↗

(TBS) – компания, предлагаща завладяващи ИТ решения от следващо поколение, за да помогне на своите клиенти да се трансформират дигитално и да се възползват от нови възможности, фокусирайки се върху областта на системната интеграция, свързаността, информационната сигурност, възможностите за облак и данни.

Давид Холдинг АД ↗

има повече от 20 години опит в областта на предоставянето на ефективни решения и инженерни услуги за проектиране и производство в тежката промишленост и транспорт, производство на електроенергия, инфраструктура и др.

Българска Стопанска камара↗

е член на EEN от десетилетия. БСК се доказа като един от водещите партньори на държавата при определяне на икономическата политика при запазване на правителствена и политическа безпристрастност.

Търговско-промишлена палата 

Стара Загора (CCI) е член на EEN от 1999 г. Ценното предимство на CCI е нейният опит в консултантския бизнес в областта на достъпа до финансиране, предприемачеството и интернационализацията.