ВИЗИЯ НА ЕЦИХ ЗАГОРЕ

Визията на Европейския цифров иновационен хъб (ЕЦИХ) Загоре е да изгради среда за иновативна и устойчиво бъдеще за Югоизточния регион (ЮИР) на България. Основната цел на ЕЦИХ Загоре е да бъде двигателят на цифровата трансформация и декарбонизацията в региона, постигайки равенство и конкурентоспособност в европейския контекст.

Като създатели на ЕЦИХ Загоре усилията ни са фокусирани към насърчаване на общество, в което иновациите и цифровите технологии са основен двигател за устойчиво развитие и качество на живот.