АРИР СТАРА ЗАГОРА

(Агенция за регионално икономическо развитие Стара Загора) е публична организация, която има 25 години опит в реализирането на проекти и инициативи в различни аспекти на устойчивото регионално развитие.

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Община Стара Загора е административна област на местно самоуправление, разположена в сърцето на България. С богата история, датираща от дълбока древност, Стара Загора е един от най-старите и културно значими градове в страната

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

е уникален в България със своя мултидисциплинарен профил, обединяващ под един покрив бази от Медицина, Ветеринарна медицина, Земеделие, Техника, Технологии и Икономика.

Център за тестване и европейска сертификация

е утвърдена компания на българския пазар в областта на лабораторните изпитвания и сертифициране на технически продукти, сертификация на системи за управление, технически прегледи, контрол, обследвания за енергийна ефективност и обучения.

ТЕЛЕЛИНК

компания, предлагаща завладяващи ИТ решения от следващо поколение, за да помогне на своите клиенти да се трансформират дигитално и да се възползват от нови възможности, фокусирайки се върху областта на системната интеграция, свързаността, информационната сигурност, възможностите за облак и данни.

СПАРТАК

е специализирана в производството на индустриални вентилатори, метални изделия, контейнери, метални палети за автомобилната индустрия, крака и метални компоненти за офис мебели, метални сейфове и кутии за оръжия, метални кошчета за отпадъци и широка гама от индивидуални решения.

Health and Life Science Cluster

е организация с нестопанска цел, която обединява предприятия и организации с ключови дейности, фокусирани върху практическото приложение на науките за живота и здравето

ИНСТИТУТ ЗА УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 има за цел устойчиво икономическо развитие и подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат в Република България.

Krib

е “Гласът на българския бизнес”, който произвежда три четвърти от БВП на страната, осигурява работни места, обединява фирми чрез колективно и индивидуално членство

НЕОХИМ АД

Неохим АД е наследник на Химическия комбинат в град Димитровград в България, който започва своята производствена дейност на 5 ноември 1951 г. В началото се произвеждат азотни и фосфатни торове. По-късно са извършени разширения, реконструкции и модернизации на производствените мощности

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА

Община Нова Загора е община в област Сливен, България. Община Нова Загора.

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Ямбол е град в Югоизточна България и административен център на Област Ямбол. Разположен е на двата бряга на река Тунджа в историческата област Тракия. Ямбол е административен център на две общини

МАРИЦА ИЗТОК Ч

е най-голямата иновирана ТЕЦ в България. Тя е една от четирите централи в комплекса „Марица-изток”, който се намира в югоизточната част на страната. Работи с местни лигнитни въглища, добивани в мините на „Мини Марица Изток” ЕАД.

КЛУБ НА РАБОТОДАТЕЛЯ

Основната цел на организацията е да съдейства за подобряване на условията на живот и да подаде ръка за икономическото и социално развитие на Стара Загора, като използва високия професионален и управленски опит на своите членове.

ИНСТИТУТ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Мисията на ИКТ е да провежда фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и в разработването на иновативни интердисциплинарни приложения на тези технологии.

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

чиято мисия е да провежда     фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, ИКТ и в разработването на иновативни интердисциплинарни приложения на тези технологии, има успешно реализирани десетки проекти.

Hraninvest-HMC AD

водещи български производители на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост като обработка на прецизни и конвенционални детайли, едрогабаритни заварени стоманени конструкции, производство на инструменти и много други.

M+S HYDRAULIC

единствената цел на развитието и укрепване на позицията си като един от водещите производители на хидравлични двигатели и хидростатични кормилни устройства

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

е неправителствена организация, доказала се като един от водещите партньори на държавата при определяне на икономическата политика, запазвайки своята правителствена и политическа безпристрастност.

Българска асоциация за водород, горивни клетки и съхранение на енергия

BGH2A е национална асоциация, която популяризира технологиите за водород и горивни клетки в България и региона и осигурява мрежа за изследователски, развойни и демонстрационни проекти за водород и горивни клетки.

Medina-MED

Фирмата е директен вносител на гуми за популярни марки като Michelin. Гумите се произвеждат от двата концерна – лек, товарен, индустриален, селскостопански и др.

ALMOTT

проектира Heavy Duty безчеткови алтернатори, които са иновативна система за генериране на енергия, която е най-подходяща за приложения, изискващи висока мощност при ниски обороти.

Pro Drone Sys

Prodronesys се фокусира върху производството и разработването на солидни UAV системи и приложения.

ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

Стара Загора (ТПП) е член на EEN от 1999 г. Ценното предимство на ТПП е нейният опит в консултантския бизнес в областта на достъпа до финансиране, предприемачеството и интернационализацията.