ОСНОВНИ УСЛУГИ

Дигитални умения и обучение за напреднали:

необходими за създаване, управление, тестване и анализиране на ИКТ, свързани с развитието на технологиите, включително кодиране, разработка на софтуер и приложения, управление на мрежата, машинно обучение, анализ на големи данни, интернет на нещата (IoT), киберсигурност и технология за блокова верига

Test before invest:

позволяват иновативни, зелени и цифрови решения да бъдат предварително тествани чрез използване на високопроизводителни изчисления (HPC) и киберсигурност за двата водещи регионални приоритета, посочени в Стратегията за интелигентна специализация (SSS) – мехатроника и чисти технологии (MCT) и живот и здраве Наука (LHS).

Подкрепа за намиране на инвестиции:

за МСП със средна капитализация, стартиращи фирми, предприемачи, покриващи индивидуални услуги за „клиент“ и открити публични събития за представяне на такива опции, предоставени от ЕИБ, ЕБВР, финансови инструменти, схеми за безвъзмездно финансиране.Работа в мрежа и достъп до иновационни екосистеми:

набор от услуги за МСП, малки дружества със средна капитализация, стартиращи фирми, предприемачи, покриващи индивидуални услуги за „клиент“ и открити публични събития за представяне на такива опции, предоставени в сътрудничество с мрежата EDIHs: 150 + Хъбове, иновационни клъстери, академични среди и др