Дигитални умения и обучение за напреднали

Ние, в ЕЦИХ Загоре, считаме, че преходът към зелените технологии и устойчиви практики е от съществено значение за бъдещето на региона. ЕЦИХ Загоре ще подпомага и насърчава проекти и инициативи, които намаляват негативния екологичен отпечатък и подпомагат декарбонизацията.

Ние, в ЕЦИХ Загоре, вярваме, че иновациите са ключът към развитие и конкурентоспособност. ЕЦИХ Загоре ще подкрепя предприемачите, научните изследователи и стартиращите компании в региона, предоставяйки им необходимите ресурси и платформи за развитие на нови идеи, технологии и продукти.

Ние, в ЕЦИХ Загоре, съзнаваме, че сътрудничеството с други региони и страни е от съществено значение за успешното постигане на нашите цели. ЕЦИХ Загоре ще насърчава партньорства и обмен на знания с цел укрепване на регионалната и международна иновационна мрежа.

Ние, в ЕЦИХ Загоре, идентифицирахме два водещи приоритета за региона – мехатроника и чисти технологии (MCT) и наука за живота и здравето (LHS). Нашата мисия включва насърчаването на иновации и развитие в тези области, като по този начин подпомагаме разнообразието и специализацията на икономиката в региона.

Smart Specialisation Strategy

"*" indicates required fields

Име и фамилия*