Възможност за МСП за безвъзмездни услуги, свързани с дигитализация

Европейската комисия предоставя възможност за кандидатстване по ваучерна схема за предоставяне на услуги за иновативни, зелени и цифрови решения и консултации за намиране на инвестиции за разработване и внедряване на такива решения, предоставени от ЕЦИХ „Загорe“. Финансирането e по линия на програма „Цифрова Европа“ и програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027.

От ваучерната схема могат да се възползват микро, малки и средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация и публични организации от Югоизточния регион на България. Целта е да се повиши техният капацитет за зелена и цифрова трансформация чрез предоставяне на няколко групи услуги:

 1. Тестване преди инвестиции – предварително тестване на иновативни, зелени и цифрови решения чрез използване на:
 • Високопроизводителни изчисления със суперкомпютрите АВИТОХОЛ и ХЕМУС
 • Тестване на киберсигурност
 • Проектиране и прототипиране 3D и виртуална реалност
 • Адитивни технологии
 • Специализирани лаборатории
 • ИКТ и CNC оборудване
 • Технологии за електронно и мобилно здравеопазване
 • Собствени платформи, базирани на модули, доказани методологии, гъвкави бизнес модели и персонализирани услуги
 • Достъп до иновационни екосистеми и мрежи

2. Обучения в дигитални умения за напреднали – придобиване на умения, необходими за:

 • Създаване, управление, тестване и анализиране на ИКТ, свързани с развитието на технологиите, включително кодиране
 • Разработка на софтуер и приложения
 • Управление на мрежата
 • Управление на машинно оборудване
 • Анализ на големи данни
 • Интернет на нещата
 • Киберсигурност и блокчейн технологии

Обучението ще бъде организирано присъствено или хибридно, в компания или в организацията/институцията от публичния сектор или по теми.

3. Подкрепа за намиране на инвестиции – набор от услуги за привличане на инвестиции през публични и частни фондове, предоставени чрез:

 • Индивидуални консултации, адаптирани към конкретните потребности на кандидата
 • Групови информационни събития – присъствени и хибридни

Общият размер на средствата по процедурата е 650 000 евро или 1 271 289, 50 лв.

Повече информация за програмата и начин на кандидатстване можете да откриете ТУК.

Остави коментар: