Потопете се в цифровите вълни.
Дайте възможност на иновациите.
Осветете бъдещето
!


Иновационна стратегия за интелигентна специализация

Зелена и цифрова трансформация


Преследване на екологична устойчивост и използване на цифрови технологии за ускоряване и оптимизиране на трансформацията към ефективно общество.

Иновации


Внедряване на модерни технологии за възобновяема енергия и решения за интелигентни мрежи, необходими за улесняване на прехода към по-чиста и по-устойчива енергийна система.

Наука за Здравето и Живота

Иновативни начини за подобряване на грижите за здравето на животните, интегрирана авангардна роботика за разработване на усъвършенствани процедури и диагностика. Чисто производство, съхранение и др.

Не се колебайте! -Създайте

Европа е готова да се превърне в процъфтяващ център на дигиталните иновации, използвайки своя разнообразен набор от таланти и ангажимент за технологичен напредък чрез различни технологии, които продължават да се развиват. Нашата мисия е да си сътрудничим за водещите пробиви в AI, киберсигурността и устойчивите технологични решения за по-взаимосвързано и прогресивно бъдеще.